Вашето интернет банкарство достапно од секоја интернет продавница


Ki-Pay ги поврзува трговците, купувачите и банките, со цел едноставно и лесно плаќање на интернет.

Ki-Pay ви овозможува Вашите клиенти-купувачи да ја користат Вашата интернет банка за купување на производи и услуги на интернет и на Вашите клиенти-трговци да ги продаваат своите производи и услуги на интернет.

Овозможете им на Вашите клиенти нови можности при користењето на Вашата интернет банка.

Листа на банки и трговци